• Aktuality

Aktuality


19. února 2020

13. února 2020 odešla Marie Stiborová, významná mezinárodní vědkyně, nevšední a srdečná žena


Profesorka RNDr. Marie Stiborová, DrSc. byla úspěšnou řešitelkou a spoluřešitelkou řady vědeckých projektů a autorkou čtyř stovek vědeckých prací v odborných mezinárodních časopisech. Patřila mezi nejvýznamnější vědecké osobnosti v oblasti biochemie karcinogenese na národní i světové úrovni.


V roce 2011 byla Marie Stiborová nominována na CENU MILADY PAULOVÉ za celoživotní přínos české vědě v oblasti chemie.


V roce 2018 převzala výzkumnou podporu DONATIO UNIVERSITATIS CAROLINAE určenou na podporu významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži Univerzity Karlovy. Ve své vědecké práci se Marie Stiborová zaměřovala na poznání molekulárního mechanismu vývoje nádorových procesů generovaných chemickými karcinogeny exogenní i endogenní povahy a na vývoj léčiv a kombinovaných postupů vedoucích k jejich potlačení.Na katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se Marie Stiborová zabývala enzymovými systémy metabolizujícími cizorodé látky a biochemickými aspekty chemické karcinogenese a vývoje léčiv.


S Marií Stiborovou si před dvěma lety povídala Marcela Uhlíková z magazínu iForum.


ČEST JEJÍ PAMÁTCE!

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám