• Aktuality

Aktuality

9. dubna 2020

Distanční vzdělávaní na UK

Centrum celoživotního vzdělávání UK na svých stránkách pravidelně aktualizuje (nejen) nabídku nástrojů, které mohou pedagogové využívat k online výuce, ale také jsou zde shromážděny odkazy na online kurzy nabízené fakultami UK, jednotlivé návody k MS Teams, možnosti webinářů a výhledově přibydou i nástroje na distanční zkoušení apod.


On-line postup pro získání hesla do CAS

Pokud máte problémy se svým heslem, postupujte dle návodu na stránkách https://ldapuser.cuni.cz


V sekci  "Informace a návody" kliknutím na odkaz "Vyřešit problém s Centrální autentizační službou" kontaktujete naši on-line poradnu. 


Dále je možné online si zneplatnit nebo následně obnovit průkaz, a to přes Whois.cuni.cz (viz návod).


Centrální podpora online výuky na UK

Centrum pro podporu e-learningu UK pro vyučující připravilo základní návod pro využití dostupných služeb k organizování online výuky.


Pro pedagogické a akademické pracovníky UK Centrum dále provozuje webový rozcestník, na kterém naleznete nejen základní informace o dostupných univerzitních nástrojích pro online vzdělávání (mj. aktualizovaný přehled nástrojů pro organizování online webinářů), ale také metodiku e-learningu a aktuality ke školením.


Máte-li k možnostem online výuky na UK jakýkoliv dotaz, jsme pro Vás k dispozici na .


Přístup do odborné literatury z domova

Studenti (ale i ostatní členové akademické obce) mají i mimo počítačovou síť UK dostupnou celou škálu elektronických informačních zdrojů (zkráceně EIZ), jejichž přehled je k dispozici na Portálu elektronických zdrojů UK https://ezdroje.cuni.cz. Pro přístup z domova do online databází a kolekcí e-časopisů/e-knih z Portálu EIZ je potřeba pouze znát své přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby UK.


Na Portálu EIZ si můžete zobrazit zdroje jak podle fakult/součástí, tak i podle oborového zaměření. V samostatné sekci si dále uživatelé mohou zobrazit aktuální nabídku zkušebních bezplatných přístupů (tzv. trialů), která se v posledních dnech díky zcela mimořádným nabídkám od řady producentů výrazně rozšířila.


Máte-li k EIZ jakékoliv dotazy nebo pokud Vám nefunguje přístup, jsme Vám k dispozici .


Národní knihovna ČR zpřístupnila vysokoškolákům knihy a periodika online

Studenti a pedagogové vysokých škol mohou díky dohodě mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci Dilia a OOA-S využívat dočasný online přístup k digitalizovaným fondům Národní knihovny a Moravské zemské knihovny. Zpřístupněno je více než 206 tisíc titulů monografií a periodik. Dohoda umožňuje studentům a pedagogům vysokých škol přístup k digitalizovaným fondům online formou prostřednictvím digitální knihovny Kramerius: http://kramerius-vs.nkp.cz.


Více informací o službě naleznete na stránkách Národní knihovny.


Provoz knihoven UK a výpůjční lhůta

Rozhodnutí o uzavření či omezení provozu jednotlivých dílčích knihoven a studoven UK v následujících dnech je v kompetenci vedení daných fakult a součástí. Pro aktuální informace sledujte webové stránky knihoven a fakult/součástí.


Všechny knihovny UK v tuto chvíli poskytují uživatelům zejména online referenční služby, pomáhají a radí s vyhledáváním odborné literatury a některé knihovny jsou na své fakultě/součásti také zapojeny do podpory e-learningu.


Pokud hledáte konkrétní knihu, která by byla za normálních okolností přístupná ve Vaší fakultní knihovně fyzicky, můžete si v Portálu e-knih UK ověřit, zda nemá Univerzita Karlova přístup k elektronické verzi. Stejným způsobem můžete vyhledávat také dostupné elektronické časopisy v Portálu e-časopisů UK.


S ohledem na nastalou situaci byly všem uživatelům v Centrálním katalogu UK hromadně prodlouženy výpůjčky z knihoven UK do 15. května 2020 včetně. V době od 11. března do 15. května 2020 nebude nabíhat zpozdné.


Manipulace s knihami v době nouze

Při manipulacemi s knihami, které byly vypůjčeny po dobu stavu nouze, je nutné vybavit pracovníky ochrannými pomůckami, základem je čistá rouška a jednorázové rukavice, knihovníci by se neměli během této práce dotýkat obličeje. Knihovník provede pouze nutnou evidenci vrácení a kniha je uložena do regálu. Po ukončení manipulacemi s knihami, stejně jako v průběhu jiné práce, je nutné si řádně umýt ruce. Ochranné pomůcky je třeba sundávat tak, aby nedošlo ke kontaktu s exponovanou stranou, jednorázové pomůcky nepoužívat dvakrát a hodit je bezpečně do koše. Zaměstnanci by měli pravidelně dezinfikovat povrchy, jako jsou stolní desky, kliky a klávesnice PC desinfekcí na bázi alkoholu. Místnosti, kde dochází k manipulacemi s knihovnami by měly být pravidelně a vydatně větrány.
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám