• Aktuality

Aktuality

25. března 2020

Univerzita Karlova poskytuje kapacitu výzkumné infrastruktury pro boj proti SARS-CoV-2 a COVID-19

PRAHA, 26. března 2020 – Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) a její hostitelská instituce – Ústav formální a aplikované lingvistiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (https://ufal.mff.cuni.cz), – nabízí svou výpočetní kapacitu pro výzkumné výpočty věnované boji s koronavirem SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 v objemu ~1000 CPU po dobu tří měsíců, počínaje 1. dubnem 2020.Kromě toho bude poskytovat po stejnou dobu bez omezení své softwarové nástroje formou webových služeb, a to v oblasti analýzy textu (vhodné např. pro analýzu sociálních sítí) ve více než 80 jazycích.


V obou případech bude možné tyto služby a výpočetní kapacity využívat po zrychleném schválení vedením Ústavu a infrastruktury.


Pro bližší informace potenciálních uživatelů byly vytvořeny speciální webové stránky, kde zájemci najdou postup a technické detaily (https://covid.ufal.mff.cuni.cz). Zájemci o využití softwarových služeb najdou vše potřebné na standardních stránkách VI LINDAT/CLARIAH-CZ na adrese https://lindat.mff.cuni.cz/en/services.


I když výuka a výzkum probíhá na těchto pracovištích v neztenčené míře i nadále, byť v online režimu a formou spolupráce na dálku, volná kapacita vznikla především zrušením nebo odkladem některých celosvětových konferencí a dalších akcí. Jako odpověď na výzvu ESFRI (https://www.esfri.eu, European Strategy Forum on Research Infrasructures) byly tyto kapacity poskytnuty pro boj proti koronavirové pandemii. Další informace je možno získat na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci věnované výzkumným infrastrukturám (https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/2020/03/lindat-clariah-ufal-mff-uk-boj-covid-19), kde jsou rovněž odkazy na další české i zahraniční výzkumné infrastruktury, které pomáhají v boji proti COVID-19.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Tisková zpráva


Čeští vědci: jsme připraveni pomáhat a testovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2

Praha, 25. března 2020 - Zapojení vědeckých pracovišť v ČR do testování vzorků na koronavirus SARS-CoV-2, které koordinuje prorektor pro vědeckou činnost UK Jan Konvalinka, vstupuje do další fáze. Zapojeny jsou do ní mimo jiné také laboratoře PřF UK a tým laboratoře ÚHKT pod vedením dr. Ruth Tachezy.Tým ÚHKT testování provádí na základě žádostí krizového štábu, který potřebuje testovat personál a hematoonkologické pacienty. „V Ústavu jsme v rámci komplementu laboratoří akreditováni dle normy pro klinické materiály a metody, které se pro detekci infekce COVID-19 vyšetřují. Povolení jsme dostali během 24 hodin a již vyšetřujeme v dvousměnném provozu. Bez loajálních schopných lidí by to nešlo,“ sklání poklonu „svým lidem“ viroložka Ruth Tachezy a dodává: „V rámci aktivity Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, které koordinuje biochemik Jan Konvalinka, připravujeme testování také v laboratořích v Biocevu. I to poskytuje vhodné prostorové, technické a personální vybavení.“


Aktuální změnou k dnešnímu dni je, že povolení k testování získal Ústav molekulární genetiky AV ČR, který zahájil přípravy ve společnosti dalších ústavů Akademie věd ČR a na dobré cestě je i povolení právě pro zmiňované centrum BIOCEV ve Vestci, jež je společným projektem UK a AV ČR.


„Pracujeme usilovně na zvýšení kapacity, přestože se potýkáme s problémy s kity a reagenciemi, ale ve spolupráci s kolegy z Motola a ÚOCHB vyvíjíme metodu, která by obcházela nezbytnost dovozových kitů pro stanovení viru,“ dodává hlavní koordinátor pro testování Jan Konvalinka, prorektor UK pro vědeckou činnost, působící na katedře biochemie Přírodovědecké fakulty UK, který je zároveň vědeckým pracovníkem v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.


„Velmi oceňuji neutuchající velké úsilí celé řady fakult, vědeckých ústavů, vědkyň i vědců i jednotlivců, kteří nám nabízí své zkušenosti a hlásí se ke spolupráci. Nabídky pomoci registrujeme a přemýšlíme, jak jich využít,“ okomentoval aktuální stav Tomáš Zima, rektor UK.


Vedle Univerzity Karlovy – především se zapojením odborníků a akademiků z 1. lékařské fakulty, 2. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty - testování již od minulého týdne probíhá na těch akademických pracovištích, která získala souhlas s prováděním testů už v minulých dnech, např. Ústav molekulární a translační medicíny při LF University Palackého, CEITEC-Masarykova universita a Parazitologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Tisková zpráva


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám