• Aktuality

Aktuality

6. dubna 2020

Vědci z centra BIOCEV a Univerzity Karlovy denně testují stovky vzorků na koronavirus

Čtyři týmy vědců z centra BIOCEV týden od schválení velkokapacitních testů mají plné ruce práce, testují zhruba 300 vzorků každý den, včetně víkendů. Ty do centra ve Vestci putují z pražských nemocnic i domovů s pečovatelskou službou. Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy nabízí testovací služby i dalším institucím.



Tým vědců z centra BIOCEV, ve spolupráci s Katolickou univerzitou v belgické Lovani, Národní referenční laboratoří pro chřipku SZU a Ústavem hematologie a krevní transfuze, rychle zavedl metody umožňující spolehlivou detekci viru SARS-CoV-2. Vědci také ověřují postupy detekce, které nebudou závislé na dodávkách komerčních diagnostik a které vyvíjí Ústav organické chemie a biochemie AV ČR spolu s dalšími týmy.


„Zjišťování přítomnosti viru zahrnuje dvě fáze. Z pacientských vzorků nejprve získáváme genetickou informaci viru, nukleovou kyselinu – RNA. Dalším krokem je hledání a namnožení určitých sekvencí genomu viru, které jsou specifické pouze pro SARS-CoV-2 a nenachází se v jiných virech či v lidském organismu. Pomocí této metody jsme schopni tyto sekvence zachytit,“ vysvětluje RNDr. Ruth Tachezy, hlavní koordinátorka testování v BIOCEV. „Výhodou implementované metody je její citlivost a nezávislost na komerčních diagnostikách, a též možnost vyšetření velkého počtu vzorků,“ dodává Ruth Tachezy.



Do velkokapacitního testování v centru BIOCEV se přihlásilo přes sto dobrovolníků z řad zaměstnanců. Pomáhají s infekčním i neinfekčním materiálem, izolací a manipulací s RNA, metodou PCR, administrativou a logistikou. Na testování se podílejí především virologické laboratoře a výzkumné infrastruktury 1. lékařské fakulty UK a Přírodovědecké fakulty UK, Biotechnologického ústavu AV ČR a Ústavu molekulární genetiky AV ČR. „V současné době vědecké týmy zpracovávají zhruba tři stovky vzorků denně, ale postupně najíždíme na větší objemy,“ upřesnil pro iForum Petr Solil, tiskový mluvčí BIOCEV.


Postupy izolace i zkušenosti z testování vědci pravidelně sdílejí s dalšími pracovišti v České republice i v zahraničí.



Text: BIOCEV, iForum

Foto: BIOCEV

Datum: 6. dubna 2020

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208






Jak k nám