Ubytování

Ubytování studentů Univerzity Karlovy je řešeno prostřednictví Kolejí a menz (KaM), které jsou účelovým zařízením Univerzity Karlovy a kromě ubytování zajišťují i stravování českých a zahraničních studentů. Služby poskytují i pro tuzemské a zahraniční hosty školy. Univerzita Karlova nabízí svým studentů možnost ubytování v Praze, Plzni, Hradci Králové a v Brandýse nad Labem.


Bližší informace o podávání žádostí o ubytování, o ubytovacích a stravovacích kapacitách naleznete a předpisech naleznete na stránkách  www.kam.cuni.cz. Všem zájemcům o ubytování na kolejích UK je určena elektronická aplikace pro podávání žádostí "REHOS"


Ubytování na Hlávkově koleji

Upozorňujeme české studenty doktorského studia (případně magisterského), kteří mají vynikající pracovní výsledky (prezentace, publikace, konference), jsou nemajetní a vyhovují podmínkám nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, že je možno podávat žádosti. Žádosti o ubytování na Hlávkově koleji s příslušným potvrzením děkana fakulty je třeba dodat v řádném termínu na adresu: OSZS RUK, Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36.


 Vzor žádosti o Hlávkovu kolej


V souladu s nadační listinou ze dne 29. 10.1911 a platným statutem Nadání ze dne 14. 12. 1998 je stanoveno, že: "Posláním Nadání je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy českého národa, přispívat k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporovat potřebné a nadané studující na českých vysokých školách pražských v souladu s vůlí zakladatele Nadání. Dále je posláním Nadání podporovat zejména prostřednictvím Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky úsilí, které směřuje k tomu, aby šířením a získáváním odborných vědomostí a znalostí mohl český národ obstát v ekonomické soutěži evropských národů."

Stipendium na podporu ubytování

Na Univerzitě Karlově jsou stipendia na podporu ubytování poskytována nejen studentům, kteří splňují podmínky stanovené v rozhodnutí MŠMT o poskytnutí účelového příspěvku, ale i dalším studentům. Bližší informace naleznete zde


Poslední změna: 22. leden 2018 00:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám