Lékařská fakulta v Plzni slavnostně otevřela Univerzitní medicínské centrum. Nabídne špičkový výzkum i výuku studentů

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA


17. října 2014 – Po dvouleté výstavbě byly v pátek 17. října slavnostně otevřeny nové budovy Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy (UniMec). Kampus stojící v těsném sousedství fakultní nemocnice zahrnuje budovu teoretických ústavů, určenou převážně pro výuku studentů, a Biomedicínské centrum – ústav zaměřený na výzkum a vývoj.


Do nových a moderních prostor pro vědu a výzkum se přestěhovalo pět z dvaceti teoretických ústavů plzeňské lékařské fakulty (biofyzika, biologie, farmakologie a toxikologie, fyziologie a patologická fyziologie). Po mnoha letech, kdy fakulta sídlila ve starých a mnohdy nevyhovujících prostorách, je to první významný posun v kvalitě přístrojového vybavení i prostředí pro akademické pracovníky a pro studenty.


Druhou součástí nového areálu Lékařské fakulty v Plzni je Biomedicínské centrum. Na rozdíl od jiných ústavů fakulty se bude věnovat výhradně výzkumu a vývoji, a to v oblasti náhrady a regenerace orgánů. Navazuje tak na úspěšné výzkumné programy fakulty z předchozích let. Výzkumné týmy centra pracovaly již po dobu jeho výstavby ve stávajících prostorách fakulty, nyní se začnou využívat zázemí vysoce specializovaných laboratoří, experimentálních operačních sálů a dalších pracovišť.


„Věřím tomu, že spolupráce mezi univerzitou a nemocnicí bude úspěšná a dočkáme se nových poznatků v biomedicíně. A věřím též, že se brzo setkáme u výstavby 2. etapy, aby se lékařská fakulta v Plzni dočkala ještě důstojnějšího prostředí pro vědu, výzkum i studium. Nepochybně si to zaslouží“, uvedl při slavnostním otevření rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.


Děkan Lékařské fakulty v Plzni, prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., zavzpomínal na počátek stavby a vyjádřil naději, že se podaří úspěšně realizovat veškeré záměry a požadavky smluvního výzkumu na komercionalizaci výsledků. „Přestože ve zdravotnictví a vysokém školství nemá v ČR komercionalizace velkou tradici, raduji se z toho, že v poslední době jsme získali významnou posilu našeho vědeckého týmu MUDr. Karla Ježka. Zároveň byl v těchto dnech udělen patent mikrobiologovi doc. Ing. Jaroslavu Hrabákovi, Ph.D., a to za výsledky v oblasti rezistence mikrobů vůči antibiotikům.“


Hlavním aplikačním pracovištěm a nejbližším partnerem fakulty je Fakultní nemocnice Plzeň. Její ředitel, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., při otevření fakultního kampusu uvedl, že centrum UniMec vyznaným způsobem navýší kvalitu základního výzkumu nejen na západě Čech. „Díky úzké spolupráci výzkumného centra s naší nemocnicí budou mít prospěch z výsledků výzkumu i naši pacienti.“


Biomedicínské centrum je jediným pracovištěm v regionu, zaměřeným primárně na biomedicínský výzkum. Věnuje se jak bádání na základní úrovni, které přináší poznatky o základech a příčinách jevů, tak aplikovanému výzkumu, který vede k využití výsledků vědeckého bádání v praxi. Příkladem základního výzkumu v centru je Laboratoř experimentální neurofyziologie, která se věnuje výzkumu mozku, především paměti, a kterou vede MUDr. Karel Ježek, Ph.D. Ten ještě donedávna působil na Kavliho institutu systémové neurovědy, součásti univerzity v Trondheimu, v němž působí May-Britt a Edvard Moserovi. Ti se věnují výzkumu mozku a získali letos Nobelovu cenu za lékařství. Doktor Ježek v jejich týmu strávil celkem sedm let a nadále s nimi spolupracuje.


Aplikovaný výzkum prováděný v Biomedicínském centru je v souladu s celkovým zaměřením centra orientován tak, aby jeho výsledky mohly mimo jiné přispět ke zvýšení úspěšnosti a rozšíření možností transplantace ledvin, k optimalizaci dialyzační léčby nebo k identifikaci biomarkerů orgánových poškození. Pracuje se zde také na zdokonalení techniky umělého oplodnění nebo na vývoji a zdokonalení metod pro práci s kmenovými buňkami a jejich využití pro regeneraci srdce nebo jater.


Nová infrastruktura Lékařské fakulty v Plzni byla financována z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a dofinancována z vlastních zdrojů univerzity. Celková dotace na budovu teoretických ústavů činí 161 mil Kč, u Biomedicínského centra jde o 408 mil Kč. Z toho vždy 85% je podíl evropských zdrojů a 15% podíl státního rozpočtu.

Novou budovu teoretických ústavů, sedmipodlažní objekt o ploše cca 5 000 m2, využijí při výuce všichni studenti fakulty, kterých je okolo 2000. V Biomedicínském centru, které zahrnuje dvě budovy laboratoří a pracoven o celkové ploše více než 4 000 m2, bude pracovat kolem 110 výzkumných pracovníků, z nichž přibližně čtvrtinu budou tvořit studenti doktorských programů. Formou SVOČ (Studentská vědecká odborná činnost) se do výzkumné činnosti centra budou moci zapojit i studenti magisterských programů.


Plzeň otevřením nových univerzitních pracovišť, výrazným způsobem zvyšuje svou atraktivitu jak pro české, tak především pro zahraniční studenty. Ti tvoří na Lékařské fakultě v Plzni pětinu počtu všech studentů a přijíždějí sem studovat nejen z evropských zemí (Portugalsko, Řecko, Švédsko), ale i ze zemí vzdálených (Jordánsko, Saúdská Arábie, Keňa, Nová Guinea).Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám