Opatření rektora UK č. 31/2014

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. listopad 2014

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

Ze správy Kolejí a menz se tímto opatřením vyjímají tyto nemovitosti v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapsané u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1548


 • pozemek parc. č. 2416/4, o výměře 273 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s číslem popisným 1448, objekt k bydlení

 • pozemek parc. č. 2416/9, o výměře 274 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s číslem popisným 1452, objekt k bydlení

 • pozemek parc. č. 2416/10, o výměře 272 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s číslem popisným 1453, objekt k bydlení


 • pozemek parc. č. 2416/55, o výměře 199 m², ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 2416/43, o výměře 269 m², ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 2416/42, o výměře 741 m², ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 2416/41, o výměře 321 m², ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 2416/40, o výměře 220 m², ostatní plochaII.

 1. Opatření rektora č. 19/2002 se mění tak, že se v příloze tohoto Opatření vypouští položka:


  poř. číslo 4 - okres Praha, obec Praha 10, k.ú. Hostivař, objekt na pozemku parc. č. 2416/4, ul. Weilova

  poř. číslo 8 - okres Praha, obec Praha 10, k.ú. Hostivař, objekt na pozemku parc. č. 2416/9, ul. Weilova

  poř. číslo 9 - okres Praha, část obce Praha 10, k.ú. Hostivař, objekt na pozemku parc. č. 2416/10, ul. Weilova

 2. Opatření rektora č. 5/2005 se mění tak, že se v příloze tohoto Opatření vypouští položka:


  poř. číslo 3 – obec hl. m. Praha, obec Praha 10, k.ú. Hostivař, pozemek parc. č. 2416/4 zastavěná plocha, ul. Weilova

  poř. číslo 8 – obec hl. m. Praha, obec Praha 10, k.ú. Hostivař, pozemek parc. č. 2416/9 zastavěná plocha, ul. Weilova

  poř. číslo 9 – obec hl. m. Praha, obec Praha 10, k.ú. Hostivař, pozemek parc. č. 2416/10 zastavěná plocha, ul. Weilova

  poř. číslo 18 – obec hl. m. Praha, obec Praha 10, k.ú. Hostivař, pozemek parc. č. 2416/40 ostatní plocha, ul. Weilova

  poř. číslo 19 – obec hl. m. Praha, obec Praha 10, k.ú. Hostivař, pozemek parc. č. 2416/41 ostatní plocha, ul. Weilova

  poř. číslo 20 – obec hl. m. Praha, obec Praha 10, k.ú. Hostivař, pozemek parc. č. 2416/42 ostatní plocha, ul. Weilova

  poř. číslo 21 – obec hl. m. Praha, obec Praha 10, k.ú. Hostivař, pozemek parc. č. 2416/43 ostatní plocha, ul. Weilova

  poř. číslo 30 – obec hl. m. Praha, obec Praha 10, k.ú. Hostivař, pozemek parc. č. 2416/55 ostatní plocha, ul. Weilova


III.

 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 10.10.2014.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1.11.2014.

V Praze dne 30. října 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám