Opatření rektora UK č. 35/2014

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. listopad 2014

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

Do správy Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu se svěřují následující nemovitosti:


- v katastrálním území Poděbrady, obec Poděbrady, zapsané na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 2493


  • pozemek st. parc. č. 4967/9, o výměře 409 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., stavba občanského vybavení

  • pozemek parc. č. 4967/8, o výměře 2 227 m², ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 4967/42, o výměře 144 m², ostatní plocha


II.

  1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 10.10.2014.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1.11.2014.V Praze dne 30. října 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám