Opatření rektora UK č. 37/2014

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. listopad 2014

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

1. Do správy Fakulty tělesné výchovy a sportu se svěřují následující nemovitosti:


- v katastrálním území Plavsko, obec Plavsko, zapsané na Katastrálním úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na listu vlastnictví č. 35

 • pozemek parc. č. st. 284, o výměře 87 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba

 • pozemek parc. č. st. 293, o výměře 52 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba

 • pozemek parc. č. st. 294, o výměře 52 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba

 • pozemek parc. č. st. 295, o výměře 52 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba

 • pozemek parc. č. st. 296, o výměře 52 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba

 • pozemek parc. č. st. 297, o výměře 52 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba

 • pozemek parc. č. st. 298, o výměře 52 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba

 • pozemek parc. č. st. 299, o výměře 52 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba

 • pozemek parc. č. st. 300, o výměře 53 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba

 • pozemek parc. č. st. 301, o výměře 53 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba

 • pozemek parc. č. st. 302, o výměře 53 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba

 • pozemek parc. č. st. 303, o výměře 29 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba

 • pozemek parc. č. st. 304, o výměře 61 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba

 • pozemek parc. č. st. 305, o výměře 56 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba

 • pozemek parc. č. st. 306, o výměře 37 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba

 • pozemek parc. č. st. 307, o výměře 39 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba

 • pozemek parc. č. st. 308, o výměře 46 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., jiná stavba


- v katastrálním území Pec pod Sněžkou, obec Pec pod Sněžkou, zapsané na Katastrálním úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, na listu vlastnictví č. 863

 • pozemek parc. č. 217/7, o výměře 196 m², trvalý travní porost

 • pozemek parc. č. 217/8, o výměře 330 m², trvalý travní porost

 • pozemek parc. č. 217/9, o výměře 132 m², trvalý travní porost

 • pozemek parc. č. 217/12, o výměře 59 m², trvalý travní porost

 • pozemek parc. č. 217/13, o výměře 986 m², trvalý travní porost


II.

 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 10.10.2014.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1.11.2014.V Praze dne 30. října 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám