Opatření rektora UK č. 39/2014

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. listopad 2014

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

1. Do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové se svěřují následující nemovitosti:


- v katastrálním území Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, zapsané na Katastrálním úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 22015

 • pozemek parc. č. 725/38, o výměře     830 m², ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 725/52, o výměře     192 m², orná půda

 • pozemek parc. č. 725/53, o výměře  2 589 m², orná půda

 • pozemek parc. č. 725/54, o výměře     367 m², orná půda

 • pozemek parc. č. 725/180, o výměře 5 678 m², orná půda

 • pozemek parc. č. 725/181, o výměře    284 m², orná půda

 • pozemek parc. č. 725/191, o výměře    406 m², orná půda

 • pozemek parc. č. 725/211, o výměře    263 m², orná půda

 • pozemek parc. č. 728,      o výměře 12 175 m², orná půda

 • pozemek parc. č. 730/2,     o výměře 7 329 m², orná půdaII.

 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 10.10.2014.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1.11.2014.


V Praze dne 30. října 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám