Opatření rektora UK č. 45/2014

Název:

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2015

K provedení:

Odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

8. prosince 201

[zrušeno OR č. 12/2017]


Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze  pro rok 2015


1. Priority v jednotlivých oblastech:


  A. 

Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia, zejména


 • studenti na  základě meziuniverzitní smlouvy o přímé spolupráci

 • studenti v rámci účasti ve společných doktorských  programech - se zřetelem k joint degree a cotutelle

 • studenti realizující pobyt formou „free movers“, a to zejména v doktorském a magisterském studijním programu


zvláště pak:


 • v návaznosti na reciprocitu

 • s ohledem na dlouhodobou výměnu

 • s prezentací vlastních výsledků výzkumu


Studentům v doktorském studijním programu musí být pobyt v zahraničí započítán jako integrální součást studijního plánu, v magisterském studiu alespoň zčásti.


  B. 

Studium zahraničních studentů na UK


 • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o spolupráci

 • studenti doktorského a magisterského studijního programu v prezenční formě studia se zřetelem ke společným programům – joint degree, cotutelle a formou „free movers“


  C. 

Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě


 • zavedení nové discipliny (oboru) ve studiu či vědě na UK

 • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru

 • působení v rámci několika fakult na UK

 • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu

 • působení pracovníka ze zahraniční univerzity  v rámci „sabbatical“ na UK

 • krátkodobý přednáškový či výzkumný pobyt na UK


  D. 

Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí


zvláště pak:


 • v rámci přípravy společného programu (zejména doktorského) s prestižním zahraničním subjektem

2. Termíny pro podání návrhů v roce 2015:


- v letním semestru:  

do 30. března 2015

- v zimním semestru: 

do 16. října 2015
V Praze dne 5. prosince 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám