Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 6. února 2015

1. AS UK schválil program zasedání.


2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 23. ledna 2015.


3. AS UK zvolil PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.


4. AS UK zvolil Mgr. Martina Holého místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.


5. AS UK zvolil JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc., Prof. MUDr.Zuzanu Červinkovou,CSc., Mgr. Romana Šolce, Doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. dalšími členy předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.


6. AS UK zřídil ekonomickou, legislativní, sociální, studijní, ediční a petiční komisi.


7. AS UK schválil konání dalšího zasedání pléna dne 6. února 2015.


8. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.


9. AS UK schválil Volební a jednací řád PedF (čj. 36/2015)


10. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění stavby ,,Nového horkovodního napojení Koleje Větrník”, v části pozemku parc. č. 3540/2, 3540/3, 3610/5 a 3765/8, k.ú. Břevnov, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav horkovodního napojení ve prospěch Pražské teplárenské, a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, Praha 7, IČO 45273600, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.,

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Danka Humlová, tajemnice AS UK


Usnesení schválená na zasedání AS UK dne 6. února 2016_scan
Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám