Zasedání Petiční komise AS UK dne 23. ledna 2015

Přítomni: PhDr. Libor Flemr, Ph.D., Bc. David Hurný, Mgr. Jan Chromý, Ph.D., Bc. Anna Matys, Mgr. Michal Tuláček


Omluveni: Doc. Mgr. Petr Sláma, Th.D., Mgr. Samuel Zajíček


Nepřítomen: Mikuláš Ferjenčík


Program

1. Jednací řád petiční komise


Jednací řád petiční komise


Petiční komise probrala upravenou verzi Jednacího řádu petiční komise ve znění nahrovaném kol. Tuláčkem. Byly navrženy ještě dodatečné, formální úpravy. Výslednou verzi komise schválila následujícím usnesením:


Petiční komise AS UK schvaluje návrh jednacího řádu petiční komise, jehož text je v příloze usnesení.

5 pro – 0 proti – 0 se zdrželo


Zapsal: Jan Chromý


Jednací řád Petiční komise


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám