Projekt na podporu praktické aplikace výzkumu na UK nese první výsledky

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 2. září 2015 – Čtrnáct přihlášek užitných a průmyslových vzorů a patentů, 2 udělené patenty a 7 užitných a průmyslových vzorů jsou prvním z reálných výsledků skončeného projektu na podporu přenosu vědeckého výzkumu a vývoje do praxe. Projekt probíhal uplynulé tři roky na vybraných pracovištích Univerzity Karlovy a v současné době pokračuje vyjednáváním se soukromými investory. Do několika let tak může Univerzita Karlova výrazným způsobem přispět k pokroku v oblastech ohřevu a chlazení krve a laboratorních tekutin, rehabilitace a k léčbě multirezistentních kmenů tuberkulózy. 


Projekt, jehož cílem bylo zvýšit úroveň ochrany duševního vlastnictví a tržního uplatnění výsledků výzkumu a vývoje s důrazem na oblast molekulární biologie a biotechnologie, probíhal na lékařských fakultách UK v Plzni a Hradci Králové, na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové a v kladenském Centru podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK. Projekt byl podpořen v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (VaVpI) částkou 29,4 mil. Kč.


Projekt v počátku zahrnoval celkem šest tzv. individuálních aktivit, které ve dvou navazujících fázích ověřily komercializační potenciál konkrétních vědeckých výsledků. Během 12 měsíců trvající fáze ověření konceptu – „Proof of Concept“ – byla otestována proveditelnost a praktická vyrobitelnost šesti nových vzorků, prototypů a postupů z oblasti biotechnologií, a ošetřena související duševní vlastnictví a připraveny postupy vedoucí k tržnímu uplatnění.  Pro postup do další fáze projektu byly vybrány tři dílčí aktivity, které byly vyhodnoceny jako komerčně nejnadějnější. U těch byly poté ve fázi „Příprava komercializace“ dopracovány detaily pro zahájení praktické komerční aplikace.


„Dosavadní výsledky nezůstaly ale pouze u ochrany duševního vlastnictví, která je pouze prvním krokem v celém procesu komercializace. U všech tří výsledných aktivit jsme zpracovali plány komercializace a podrobné business plány a nyní aktivně vyjednáváme o dalším využití získaného duševního vlastnictví se soukromými partnery a investory,“ uvedla Mgr. Hana Kosová, zástupkyně ředitele Centra pro přenos poznatků a technologií UK, a dodala: „Díky projektu máme patentové portfolio a know-how k unikátnímu systému chlazení a ohřevu krve či laboratorních tekutin, k novému rehabilitačnímu řešení s využitím kombinace specializovaného software a balanční plošiny pro efektivní nejen domácí rehabilitaci a také k potenciálnímu novému léčivu pro multiresistentní kmeny tuberkulózy.“


Za účelem další komercializace rehabilitační balanční plošiny a souvisejícího know-how byl navíc založen tzv. nepravý spin-off a projednávají se podmínky jeho užší spolupráce s UK. V neposlední řadě bude Farmaceutická fakulta UK společně s Centrem biologické ochrany Těchonín (zařízení spadající pod Ministerstvo obrany) jako výsledek projektu formou výzkumných služeb nabízet externím klientům vysoce specializované testování nových látek účinných na léčbu tuberkulózy v podmínkách in vivo.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám