MŠMT - NPU I

Národní program udržitelnosti I (NPU I)


Z Programu NPU I byl podporován rozvoj a udržitelnost projektů nových evropských center excelence, regionálních a dalších typů výzkumných center vybudovaných v ČR v letech 2007-2013/15 za finanční spoluúčasti Evropského fondu regionálního rozvoje (dále jen „Centra“). Samotné vybudování nové infrastruktury za účasti evropských strukturálních fondů nezakládá nárok na přidělení podpory ze státního rozpočtu v rámci tohoto programu. Podpora je byla pouze těm Centrům, která prokázala kvalitu stávající koncepce výzkumu a vývoje a managementu, kvalitní strategii a koncepci svého budoucího rozvoje v dalších 5 letech, prokazující schopnost produkce kvalitních výsledků VaVa.


Výzkumné projekty financované z Programu NPU I musí zajistit dlouhodobou udržitelnost vybudované infrastruktury následným progresivním rozvojem výzkumně vývojových činností za maximálně efektivního využití všech kapacit a možných finančních zdrojů. Projekty mají mít zajištěné kofinancování z dalších finančních zdrojů.


Hlavním cílem Programu NPU I je trvalý rozvoj výzkumné infrastruktury Center, který podpoří sociální i ekonomický rozvoj regionů, kde Centra působí. Jde o jeden z možných nástrojů ke zvýšení konkurenceschopnosti českého výzkumu.


Prezentace MŠMT k programu NPU I je ke stažení ZDE.


Více informací - na stránkách MŠMT.


Výsledky 5. veřejné soutěže


Hodnocení návrhů projektů v 5. veřejné soutěži provedl v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací odborný poradní orgán poskytovatele. Ke každému projektu byli určeni dva nezávislí oponenti, z toho nejméně jeden zahraniční, a jeden člen odborného poradního orgánu, tzv. zpravodaj. Z důvodu nastavení jednotných parametrů pro hodnocení ekonomické stránky návrhů všech projektů posoudil všechny předložené návrhy projektů (stejně jako v předchozích soutěžích) druhý zpravodaj. Každý z návrhů projektů byl odborným poradním orgánem projednán, o výsledném hodnocení bylo hlasováno a byl zpracován protokol o hodnocení projektu. Finanční požadavky na prostředky státního rozpočtu plynoucí z podpory návrhů projektů vybraných v 5. veřejné soutěži jsou po úpravě navržené odborným poradním orgánem v celkové výši 1 265 527 tis. Kč.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o výsledném výběru návrhů projektů doručených do 5. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v programu NPU I na 44. poradě vedení dne 10. listopadu 2015.


Seznam vybraných projektů, komentář poskytovatele a výše podpory jednotlivým projektům je uvedena na stránkách MŠMT v PDF souboru:

NPU I_vysledky_5_VS.pdf


Vyhlášení 5. veřejné soutěže


Soutěžní lhůta: 4. 5. 2015 - 10. 7. 2015

Vyhlášení výsledků VS: 15. 11. 2015Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám