MŠMT - NPU II

O programu NPU II


Program NPU II je určen k zajištění udržitelnosti projektů center výzkumu, experimentálního vývoje a inovací obsahujících značný podíl velké infrastruktury podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb., vybudovaných realizací projektů operačních programů strukturálních fondů s náklady na vybudování převyšujícími 50 mil. EUR, která současně přesahují individuální prahové hodnoty oznamovací povinnosti.


V rámci programu jsou podpořeny projekty, které zajistí udržitelnost vybudovaného centra tak, aby na konci řešení projektu (po pěti letech) bylo centrum konkurenceschopné s obdobnými centry v zahraničí a bezvýhradně splňovalo požadavky kladené na projekty velkých infrastruktur a mohlo být tak dále podporováno jako velká infrastruktura.


NPU II je realizován v letech 2016 až 2020 a finanční prostředky na jeho realizaci budou hrazeny z výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace prostřednictvím rozpočtové kapitoly MŠMT. NPU II, spolu s Národním programem udržitelnosti I (schválen usnesením vlády ze dne 19. července 2012 č. 444), je obecně otevřen řešit otázku udržitelnosti projektů vybudovaných ze strukturálních fondů, tj. podporovat výzkumná pracoviště, která čerpají prostředky na stavbu centra ze strukturálních fondů, ať již v jednotlivých regionech konvergence nebo v oblasti Prahy, pokud splňují kritéria programu.


Výsledky veřejné soutěže VaVaI v programu NPU II


Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v programu NPU IISoutěžní lhůta: 28. 4. 2015 - 14. 7. 2015


Výsledky veřejné soutěže: 9. 11. 2015Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám