Přednášky v roce 2016

Odmítání očkování

11. ledna 2016

prof. MUDr. VLADIMÍR BENCKO, DrSc.

ODMÍTÁNÍ OČKOVÁNÍ

Vakcinace představuje jeden z nejvýznamnějších úspěchů na poli předcházení infekčním nemocem, které ještě v 19. století představovaly jednu z nejčastějších příčin smrti u nás v Evropě, a dosud jsou v rozvojovém světě významnou příčinu úmrtnosti - zejména dětské populace. Očkování patří k nemnoha aktivitám v oblasti předcházení nemocem, splňujícím všechny podmínky kladené současnou medicínou „založenou na důkazu“ a jeho zpochybňování v případě povinného očkování zdravé dětské populace patří k módním, ale naprosto nežádoucím fenoménům postmoderní společnosti, zdůrazňující svobodu v rozhodování jednotlivce bez nezbytného vyvážení jeho povinnostmi a odpovědností, ve smyslu principu solidarity vůči společnosti, ve které žije. Pokud jde o v praxi vzácné komplikace očkování je cílem současné zdravotní výchovy, zvyšování zdravotní gramotnosti naší veřejnosti dosáhnout stavu, aby tyto komplikace byly vnímány stejně, jako potenciální zdravotní komplikace ostatních léčebných prostředků, postupů či léčebných procedur. Předmětem přednášky jsou především zdravotní rizika spojená s poklesem míry proočkovanosti populace, stejně jako vyvrácení nejčastějších námitek odpůrců očkování.
Izraelská společnost ve 21. století

25. ledna 2016

PhDr. et Mgr. MARCELA ZOUFALÁ, Ph.D.

IZRAELSKÁ SPOLEČNOST VE 21. STOLETÍ

Přednáška představí vybraná témata, která řeší současná izraelská studia, primárně ve vztahu ke společnosti a kultuře moderního Státu Izrael. Důraz bude kladen na působení a roli judaismu v kontextu stávající legislativy země. Stranou nezůstane ani stále aktuální dělení uvnitř židovské společnosti na interetnické skupiny a jeho dopady na sociokulturní procesy. Pozornost bude věnována také interakci mezi Izraelem a diasporou. V závěru budou diskutovány možné budoucí perspektivy vývoje s ohledem na sociální a demografická data.
Holokast a česká společnost

1. února 2016

prof. PhDr. JIŘÍ HOLÝ, DrSc.

HOLOKAUST A ČESKÁ SPOLEČNOST

Na konci ledna si prostřednictvím Mezinárodního dne památky obětí holokaustu svět opět připomněl genocidu, která se sice odehrála před více, než sedmdesáti lety, ale jejíž otisk v historické paměti ani trochu nebledne. Její příčiny, průběh i následky byly během uplynulých desetiletí zkoumány z řady úhlů. Přednáška předního odborníka Univerzity Karlovy se zaměří především na její odkaz v české kultuře dvacátého a jedenadvacátého století.
Dějiny trestu smrti

26. února 2016

prof. JUDr. JAN KUKLÍK, DrSc.

DĚJINY TRESTU SMRTI


Poslední změna: 28. únor 2016 22:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám