Opatření rektora č. 7/2016

Název:

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. května 2016

[zrušeno OR č. 52/2017]


Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové

I.

Do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové se svěřuje následující nemovitost:

  • v katastrálním území Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 22015

    • pozemek parc. č. st. 3768, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2089.


II.

Opatření rektora ze dne 31.10.2008 se mění tak, že se v čl. II tohoto Opatření vypouští písm. a):

„pozemky v katastrálním území Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové

parc. č. 725/189, orná půda a

parc. č. 725/263, orná půda.“


III.

Opatření rektora ze dne 30.10.2014 se mění tak, že se v čl. II tohoto Opatření vypouští položka:


  • „pozemek parc. č. 725/54, o výměře 367 m², orná půda

  • pozemek parc. č. 725/181, o výměře 284 m², orná půda

  • pozemek parc. č. 725/191, o výměře 406 m², orná půda

  • pozemek parc. č. 725/211, o výměře 263 m², orná půda.“


IV.

Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 08.04.2016.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. května 2016.V Praze dne 20. dubna 2016

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám