Opatření rektora č. 14/2016

Název:

Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

15. 6. 2016

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

Do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy se svěřuje následující nemovitost:

 • - v katastrálním území Zahrádky u České Lípy, obec Zahrádky, vedené u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, na listu vlastnictví č. 40

  • pozemek parc. č. 40/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 4 – zemědělská usedlost,

  • pozemek parc. č. 40/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. a č.e. – zemědělská usedlost

  • pozemek parc. č. 40/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. a č.e. – zemědělská usedlost

  • pozemek parc. č. 40/6 – ostatní plocha.II.

 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 3. června 2016.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. června 2016.


V Praze dne 10. června 2016

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám