Opatření rektora č. 32/2016

Název:

Svěření nemovitého majetku do správy Přírodovědecké fakulty

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. listopadu 2016

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Přírodovědecké fakulty

I.

Do správy Přírodovědecké fakulty se svěřuje následující nemovitost:


  • v katastrálním území Litoměřice, obec Litoměřice, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 12255

    • pozemek parc. č. 4008/113, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.II.

  1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 21. října 2016.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2016.
V Praze dne 31. října 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


  

Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám