Opatření rektora č. 5/2017

Název:

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2017

K provedení:

Odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy

Účinnost:

15. ledna 2017

[zrušeno OR č. 3/2018]


Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2017


1. Priority v jednotlivých oblastech:

A. Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia, zejména pak:

 • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o přímé spolupráci

 • studenti v rámci účasti ve společných doktorských programech – se zřetelem k joint degree a cotutelle

 • studenti realizující pobyt formou „free movers“, a to zejména v doktorském a magisterském studijním programu


  zvláště pak:


  v návaznosti na reciprocitu

  s ohledem na dlouhodobou výměnu

  s prezentací vlastních výsledků výzkumu


  Studentům v doktorském studijním programu musí být pobyt v zahraničí započítán jako integrální součást studijního plánu, v magisterském studiu alespoň zčásti.


B. Studium zahraničních studentů na UK

 • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o spolupráci

 • studenti doktorského a magisterského studijního programu v prezenční formě studia se zřetelem ke společným programům – joint degree, cotutelle a formou „free movers“


C. Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

 • zavedení nové discipliny (oboru) ve studiu či vědě na UK

 • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru

 • působení v rámci několika fakult na UK

 • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu

 • působení pracovníka ze zahraniční univerzity v rámci „sabbatical“ na UK

 • krátkodobý přednáškový či výzkumný pobyt na UK


D. Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí

zvláště pak:


v rámci přípravy společného programu (zejména doktorského) s prestižním zahraničním subjektem


2. Termíny pro podání návrhů v roce 2017:v letním semestru:   

do 30. března 2017

v zimním semestru:  

do 17. října 2017

     

 
V Praze dne 13. ledna 2017


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poslední změna: 20. únor 2018 23:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám