Opatření rektora č. 3/2018

Název:

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2018

K provedení:

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. února 2018

[zrušeno OR č. 30/2021]


Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2018

 1. Priority v jednotlivých oblastech:

    A. 

  Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia, zejména pak:

  • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o přímé spolupráci

  • studenti v rámci účasti ve společných doktorských programech – se zřetelem k joint degree a cotutelle

  • studenti realizující pobyt formou „free movers“, a to zejména v doktorském a magisterském studijním programu


  zvláště pak:

  v návaznosti na reciprocitu

  s ohledem na dlouhodobou výměnu

  s prezentací vlastních výsledků výzkumu


  Studentům v doktorském studijním programu musí být pobyt v zahraničí započítán jako integrální součást studijního plánu, v magisterském studiu alespoň zčásti.

    B. 

  Studium zahraničních studentů na UK


  • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o spolupráci

  • studenti doktorského a magisterského studijního programu v prezenční formě studia se zřetelem ke společným programům – joint degree, cotutelle a formou „free movers“

    C. 

  Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě


  • zavedení nové disciplíny (oboru) ve studiu či vědě na UK

  • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru

  • působení v rámci několika fakult na UK

  • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu

  • působení pracovníka ze zahraniční univerzity v rámci „sabbatical“ na UK

  • krátkodobý přednáškový či výzkumný pobyt na UK

    D. 

  Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí


  zvláště pak: v rámci přípravy společného programu (zejména doktorského) s prestižním zahraničním subjektem


  Netýká se výjezdů na konference, semináře, kongresy apod. Pobyt minimálně na tři týdny.

 2. Termíny pro podání návrhů v roce 2018:


  v letním semestru:

  do 29. března 2018

  v zimním semestru:

  do 22. října 2018

 3. Zrušovací ustanovení:


  Opatření rektora č. 5/2017 o stanovení priorit pro rok 2017 se zrušuje.V Praze dne 29. ledna 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPoslední změna: 2. červenec 2021 20:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám