Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Spolek absolventů a přátel Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

SAPF je dobrovolnou nepolitickou organizací (sdružením) všech přátel farmaceutické fakulty a zejména jejích absolventů, absolventů vysokých škol s farmaceutickým zaměřením a rodičů současných studentů na FaF UK, kteří chtějí přispívat k jejímu rozvoji a podporovat její pedagogickou a vědeckou činnost. O životě fakulty a o své činnosti bude SAPF informovat své členy formou publikací, pořádáním odborných přednášek a dalších odborných a kulturních akcí. SAPF bude podporovat setkávání absolventů Farmaceutické fakulty UK.


Sledujte stránky spolku na: http://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Spolky/SAPF/


Spolek českých studentů farmacie

Spolek českých studentů farmacie je studentská nezisková organizace při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové reprezentující více než 1500 studentů s více než dvacetiletou tradici obohacování a zpříjemňování náročného studia farmacie pořádáním kulturních, sportovních a zejména vzdělávacích akcí pro naše studenty. Je součástí International Pharmaceutical Students Federation- celosvětové organizace sdružující více než 350 000 studentů farmacie z 64 zemí světa, European Pharmaceutical Students Association- Evropské obdoby IPSF a Studentské unie Univerzity Karlovy.Každoročně pořádá mnoho akcí na národní úrovni, účastní se velkého množství mezinárodních projektů a zároveň všechny tyto akce a projekty zprostředkovává nejen pro své členy i ostatní studenty Farmaceutické fakulty UK.


Odkaz: http://www.scsf.cz/
Poslední změna: 25. květen 2023 21:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám