Opatření rektora č. 6/2017

Název:

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové

K provedení:

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. února 2017

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové

I.

Do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové se svěřují následující nemovitosti:


  • v katastrálním území Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové:


    • pozemek parc. č. 725/8, jiná plocha

    • pozemek parc. č. 725/190, jiná plocha.


II.

  1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 20. ledna 2017.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2017.V Praze dne 23. ledna 2017

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám