Opatření rektora č. 9/2017

Název:

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni

K provedení:

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. února 2017

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni

I.

Do správy Lékařské fakulty v Plzni se svěřují následující nemovitosti:

  • v katastrálním území Plzeň, obec Plzeň, vedené u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město:


    • pozemek parc. č. 11587/1, zahrada,

    • pozemek parc. č. 11589, zahrada


II.

  1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 20. ledna 2017.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2017.V Praze dne 23. ledna 2017


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám