Opatření rektora č. 10/2017

Název:

Svěření nemovitého majetku do správy 2. lékařské fakulty

K provedení:

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. února 2017

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy 2. lékařské fakulty

I.

Do správy 2. lékařské fakulty se svěřují následující nemovitosti:

  • v katastrálním území Motol, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha:

    • pozemek parc. č. 405/21, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p. nebo č.e.


II.

  1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 20. ledna 2017.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2017.
V Praze dne 23. ledna 2017


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poslední změna: 21. leden 2018 23:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám