Opatření rektora č. 14/2017

Název:

Harmonogram akademického roku 2017/18

K provedení:

Čl. 3 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. března 2017

[zrušeno OR č. 6/2018]


Harmonogram akademického roku 2017/18

 1. Harmonogram


  1. října 2017

  zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2017/18

  23. prosince 2017 – 2. ledna 2018

  vánoční prázdniny

  19. února 2018

  zahájení letního semestru akademického roku 2017/2018

  1. července 2018 – 31. srpna 2018

  letní prázdniny

  30. září 2018

  konec akademického roku 2017/2018


 2. Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy děkani fakult po projednání s rektorem stanoví svým opatřením začátek výuky, zkouškového období, praxí, období pro zápisy předmětů a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby:


    a. 

  začátek výuky byl v zimním semestru stanoven na 2. října 2017;

    b. 

  období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v zimním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo období od 18. září 2017 do 30. září 2017 a období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v letním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo týden od 12. února 2018 do 18. února 2018. V těchto obdobích musí být umožněn zápis předmětů pro studenty jiných fakult.

    c. 

  zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 15. ledna 2018 až 18. února 2018 a zkouškové období letního semestru na období 28. května 2018 až 30. června 2018.

    d. 

  děkan může svým opatřením stanovit zkouškové období i v měsíci červenec až září 2018.


 3. Do 31. března 2017 proděkani pro studium nebo jimi pověřené osoby sdělí odboru pro studium a záležitosti studentů RUK navrhované termíny hromadných elektronických zápisů do předmětů a rozvrhu, a to pro oba semestry akademického roku 2017/2018.


  Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK ve spolupráci s ÚVT předložené návrhy termínů posoudí z hlediska případných vzájemných kolizí, jejichž řešení s příslušnými fakultami projedná, a nejpozději do 30. dubna 2017 definitivní termíny potvrdí.

 4. Termín rektorského dne je stanoven na 16. května 2018.

 5. Opatření rektora č. 3/2016 se zrušuje s účinností ke dni 31. 10. 2017.


                     


V Praze dne 28. února 2017

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Poslední změna: 2. listopad 2018 15:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám