Opatření rektora č. 6/2018

Název:

Harmonogram akademického roku 2018/19

K provedení:

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

15. února 2018

[zrušeno OR č. 6/2019]


Harmonogram akademického roku 2018/19

 1. Harmonogram

  1. října 2018

  zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2018/19

  22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

  vánoční prázdniny

  18. února 2019

  zahájení letního semestru akademického roku 2018/2019

  1. července 2019 – 31. srpna 2019

  letní prázdniny

  30. září 2019

  konec akademického roku 2018/2019

 2. Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy děkani fakult po projednání s rektorem stanoví svým opatřením začátek výuky, zkouškového období, praxí, období pro zápisy předmětů a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby:


    a. 

  začátek výuky byl v zimním semestru stanoven na 1. října 2018;

    b. 

  období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v zimním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo období od 24. září 2018 do 30. září 2018 a období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v letním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo týden od 11. února 2019 do 17. února 2019. V těchto obdobích musí být umožněn zápis předmětů pro studenty jiných fakult.

    c. 

  zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 14. ledna 2019 až 17. února 2019 a zkouškové období letního semestru na období 27. května 2019 až 30. června 2019.

    d. 

  děkan může svým opatřením stanovit zkouškové období i v měsíci červenec až září 2019.


 3. Do 31. března 2018 proděkani pro studium nebo jimi pověřené osoby sdělí odboru pro studium a záležitosti studentů RUK navrhované termíny hromadných elektronických zápisů do předmětů a rozvrhu, a to pro oba semestry akademického roku 2018/2019.


  Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK ve spolupráci s ÚVT předložené návrhy termínů posoudí z hlediska případných vzájemných kolizí, jejichž řešení s příslušnými fakultami projedná, a nejpozději do 30. dubna 2018 definitivní termíny potvrdí.

 4. Termín rektorského dne je stanoven na 14. května 2019.

 5. Opatření rektora č.14/2017 se zrušuje s účinností ke dni 31. 10. 2018.
V Praze dne 12. 2. 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Poslední změna: 5. březen 2021 13:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám