Opatření rektora č. 6/2019

Název:

Harmonogram akademického roku 2019/20

K provedení:

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. března 2019

[ZRUŠENO OR č. 11/2020]


Harmonogram akademického roku 2019/20

1. Harmonogram

  • 1. října 2019: zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2019/20

  • 21. prosince 2019 – 3. ledna 2020: vánoční prázdniny

  • 17. února 2020: zahájení letního semestru akademického roku 2019/2020

  • 1. července 2020 – 31. srpna 2020: letní prázdniny

  • 30. září 2020: konec akademického roku 2019/2020


2. Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy děkani fakult po projednání s rektorem stanoví svým opatřením začátek výuky, zkouškového období, praxí, období pro zápisy předmětů a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby:

  a. 

začátek výuky byl v zimním semestru stanoven na 1. října 2019;

  b. 

období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v zimním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo období od 24. září 2019 do 30. září 2019 a období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v letním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo týden od 10. února 2020 do 16. února 2020. V těchto obdobích musí být umožněn zápis předmětů pro studenty jiných fakult.

  c. 

zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 13. ledna 2020 až 16. února 2020 a zkouškové období letního semestru na období 25. května 2020 až 30. června 2020.

  d. 

děkan může svým opatřením stanovit zkouškové období i v měsíci červenec až září 2020.


3. Do 31. března 2019 proděkani pro studium nebo jimi pověřené osoby sdělí odboru pro studium a záležitosti studentů RUK navrhované termíny hromadných elektronických zápisů do předmětů a rozvrhu, a to pro oba semestry akademického roku 2019/2020.


Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK ve spolupráci s ÚVT předložené návrhy

termínů posoudí z hlediska případných vzájemných kolizí, jejichž řešení s příslušnými

fakultami projedná, a nejpozději do 30. dubna 2019 definitivní termíny potvrdí.


4. Termín rektorského dne je stanoven na 6. května 2020.


5. Opatření rektora č. 6/2018 se tímto opatřením zrušuje s účinností od 31. října 2019.

V Praze dne 20. února 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
ke stažení .pdf


Poslední změna: 26. březen 2020 14:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám