Opatření rektora č. 21/2017

Název:

Změna Opatření rektora č. 24/2016 - Knihovního řádu

K provedení:

zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákon, v platném znění

Účinnost:

1. dubna 2017


Změna Opatření rektora č. 24/2016 - Knihovního řádu

I.

Opatření rektora č. 24/2016 ze dne 29. září 2016 se mění tak, že se příloha č. 2 opatření rektora nahrazuje novým zněním uvedeným v příloze tohoto opatření.


II.

  1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. dubna 2017.
V Praze dne 28. března 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

.příloha ke stažení


Poslední změna: 7. červen 2018 14:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám