Opatření rektora č. 29/2017

Název:

Změna opatření rektora č. 20/2013

K provedení:

-

Účinnost:

1. dubna 2017

[zrušeno OR č. 30/2021]


Změna opatření rektora č. 20/2013

I.

Opatření rektora č. 20/2013 ze dne 18. září 2013, kterým se vydává katalog prací pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky Univerzity Karlovy, se mění tak, že se v příloze opatření název profese „laborant“ v kategorii laboratorní pracovníci CZ-ISCO kód 53291 mění na název „laboratorní pracovník“.


II.Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. dubna 2017.

V Praze dne 31. března 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor.pdf - OR ke stažení


.xls - Příloha k opatření rektora UK č. 29/2017 ke stažení

                                              


Poslední změna: 2. červenec 2021 20:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám