Opatření rektora č. 51/2017

Název:

Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy

K provedení:

čl.  14 odst.  4  Statutu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. července 2017

[zrušeno OR č. 73/2017 s účinností od 1.1.2018]


Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy

Čl. I

Opatření rektora č. 2/2017, kterým byl vydán Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy, se mění a doplňuje takto :


  1. Do čl. 18 odst. 2 opatření rektora č. 2/2017 se vkládá písm. e), které zní :                   


    „e) Kancelář pro absolventy .“


  2. V čl. 18 odst. 3 opatření rektora č. 2/2017 se vypouští druhá věta. 


Čl. II

Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.

V Praze dne 21. června 2017  


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Příloha - úplné znění OR č. 2/2017 ve znění OR č. 51/2017


                                                              prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám