Opatření rektora č. 62/2017

Název:

Dodatek č. 1 k OR č. 8/2017 o svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

K provedení:

-

Účinnost:

1. října 2017


Dodatek č. 1 k Opatření rektora č. 8/2017 o svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

I.

Čl. 1

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje Opatření rektora č. 8/2017 takto:


do čl. II. se za poslední odrážku vkládá text:


  • spoluvlastnický podíl na stavbě skladu chemikálií (2 kontejnerů) v hodnotě 163 108,23 Kč


II.

  1. Ostatní ustanovení Opatření rektora č. 8/2017 zůstávají beze změny.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2017.V Praze dne 25. září 2017

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám