Výběrové řízení na prodej nemovitostí v k.ú. Dolní Měcholupy, obec Praha

Univerzita Karlova vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí v k. ú. Dolní Měcholupy, obec Praha.


Přehled nabízených nemovitostí


Pozemek parc.č. 658/4, 1412 m2 ostatní plocha - jiná plocha, pozemek parc.č. 658/8, 8 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace a pozemek parc.č. 658/9, 6 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace.


Vše v katastrálním území Dolní Měcholupy, obec Praha, zapsaný u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 966.


Zde naleznete podmínky výběrového řízení a informativní výpis z katastru nemovitostí.Poslední změna: 21. leden 2018 23:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám