Opatření rektora č. 70/2017

Název:

Vyhlášení 9. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2018)

K provedení:

Čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

Účinnost:

1. prosinec 2017

[zrušeno OR č. 55/2018]


Vyhlášení 9. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2018)

Čl. 1 - Vyhlášení, podávání přihlášek

  1. 9. kolo Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (dále jen „Soutěž SVV“, „UK“) se pro rok 2018 vyhlašuje dnem 1. prosince 2017.

  2. Přihlášky projektů se podávají písemně, a to na formulářích dostupných na www.cuni.cz/uk-3362.html.

  3. Lhůtu pro podání přihlášek projektů na fakultě stanoví její děkan; tato lhůta musí být na fakultě obvyklým způsobem zveřejněna do 15. prosince 2017 a musí připadnout na období po 15. lednu 2018.

  4. Fakulta je povinna doručit přihlášky projektů označené textem „Soutěž SVV“ na adresu rektorátu do 31. ledna 2018.


Čl. 2 - Posouzení přihlášek Grantovou radou UK, zveřejnění výsledků

  1. Grantová rada UK přihlášky podle čl. 4 odst. 2 Zásad Soutěže SVV posoudí a návrhy na udělení nebo neudělení projektů rektorovi předloží nejpozději do 9. března 2018.

  2. Výsledky Soutěže SVV budou zveřejněny nejpozději do čtrnácti dnů ode dne schválení rozpočtu UK Akademickým senátem UK.


Čl. 3 - Závěrečné a průběžné zprávy

  1. Závěrečné i průběžné zprávy o dosažených výsledcích projektů se podávají písemně, a to na formulářích dostupných na www.cuni.cz/uk-3362.html.

  2. Lhůtu pro podání závěrečných i průběžných zpráv na fakultě stanoví děkan.

  3. Lhůta pro podání závěrečných i průběžných zpráv na rektorát se stanovuje na 31. leden 2019.


Čl. 4 - Zrušovací ustanovení

Tímto opatřením se zrušuje opatření rektora č. 35/2016.V Praze dne 10. listopadu 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPoslední změna: 30. listopad 2018 10:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám