Opatření rektora č. 55/2018

Název:

Vyhlášení 10. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2019)

K provedení:

Čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

Účinnost:

30. listopadu 2018


Vyhlášení 10. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2019)

Čl. 1 - Vyhlášení, podávání přihlášek

  1. 10. kolo projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (dále jen „Soutěž SVV“, „UK“) se pro rok 2019 vyhlašují dnem 1. prosince 2018.

  2. Přihlášky projektů se podávají písemně, a to na formulářích dostupných na www.cuni.cz/uk-3362.html.

  3. Lhůtu pro podání přihlášek projektů na fakultě stanoví její děkan; tato lhůta musí být na fakultě obvyklým způsobem zveřejněna do 15. prosince 2018 a musí připadnout na období po 15. lednu 2019.

  4. Fakulta je povinna doručit přihlášky projektů označené textem „Soutěž SVV“ na adresu rektorátu do 31. ledna 2019.


Čl. 2 - Posouzení přihlášek Grantovou radou UK, zveřejnění výsledků

  1. Grantová rada UK přihlášky podle čl. 4 odst. 2 Zásad Soutěže SVV posoudí a návrhy na udělení nebo neudělení projektů rektorovi předloží nejpozději do 11. března 2019.

  2. Výsledky Soutěže SVV budou zveřejněny nejpozději do čtrnácti dnů ode dne schválení rozpočtu UK Akademickým senátem UK.


Čl. 3 - Závěrečné a průběžné zprávy

  1. Závěrečné i průběžné zprávy o dosažených výsledcích projektů se podávají písemně, a to na formulářích dostupných na www.cuni.cz/uk-3362.html.

  2. Lhůtu pro podání závěrečných i průběžných zpráv na fakultě stanoví děkan.

  3. Lhůta pro podání závěrečných i průběžných zpráv na rektorát se stanovuje na 31. leden 2020.


Čl. 4 - Zrušovací ustanovení

  1. Tímto opatřením se ruší opatření rektora č. 70/2017.V Praze dne 29. listopadu 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPoslední změna: 30. listopad 2018 10:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám