Opatření rektora č. 78/2017

Název:

Katalog prací pro hospodářsko – správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 4 odst. 4 písm. b) Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

Účinnost:

22. prosince 2017


[změněno OR č. 11/2018]

Příloha k OR č. 78/2017 ve znění OR č. 11/2018 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ


Katalog prací pro hospodářsko – správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky Univerzity Karlovy

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tento katalog prací pro hospodářsko – správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky Univerzity Karlovy (dále jen „katalog prací“) v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem Univerzity Karlovy (dále jen „mzdový předpis“ a „univerzita“) obsahuje


  • výčet kategorií z Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)1 používaných na univerzitě pro hospodářsko – správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky,

  • seznam profesí pro hospodářsko – správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky používaných na univerzitě,

  • přípustné mzdové třídy pro jednotlivé profese podle rámcového popisu pracovní činnosti.


Čl. 2 - CZ-ISCO kategorie

Na univerzitě se pro hospodářsko – správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky používají tyto CZ-ISCO kategorie:CZ-ISCO kód

CZ-ISCO název kategorie

12112

Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)

13302

Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností

13455

Řídící pracovníci na vysokých školách

2342

Učitelé v oblasti předškolní výchovy

23599

Ostatní specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení

24112

Účetní auditoři

24114

Metodici účetnictví

24115

Rozpočtáři specialisté

24227

Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 

25110

Systémoví analytici  

25120

Vývojáři softwaru

25220

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí

26195

Podnikoví právníci

26212

Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů

26220

Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech   

26422

Redaktoři (kromě technických)

26423

Techničtí redaktoři

26431

Překladatelé

26513

Umělečtí grafici 

31124

Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu

31156

Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení

32122

Laboratorní asistenti

33132

Odborní účetní mzdoví

33133

Odborní účetní finanční a investiční

33138

Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce

33139

Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky

33391

Pracovníci v oblasti propagace a reklamy

33431

Odborní asistenti v administrativě  

33432

Odborní pracovníci hospodářské správy

33433

Odborní pracovníci organizace a řízení

33434

Odborní pracovníci útvaru obrany a ochrany

33437

Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví

33439

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

34313

Techničtí fotografové

34341

Šéfkuchaři v jídelnách a menzách

35110

Technici provozu informačních a komunikačních technologií

35120

Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií

41100

Všeobecní administrativní pracovníci

41200

Sekretáři (všeobecní) 

41323

Operátoři počítačů pro třídění a evidenci dat  

42230

Operátoři telefonních panelů

42240

Recepční v hotelích

43113

Účetní materiáloví

44110

Knihovníci

44150

Pracovníci evidence dat a archivů

44193

Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví

51132

Průvodci v kulturních zařízeních

51201

Kuchaři (kromě šéfkuchařů)

51203

Pomocní kuchaři

51310

Číšníci a servírky

51511

Provozní pracovníci školních jídelen a menz

51512

Provozní pracovníci stravovacích a ubytovacích zařízení (kromě školních jídelen a menz)

51642

Chovatelé a ošetřovatelé laboratorních zvířat

51690

Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení

52232

Prodavač potravinářského zboží

52239

Prodavači ostatního zboží v prodejnách

52302

Pokladníci v organizacích

53121

Asistenti učitelů     

53291

Laboratorní pracovníci

53293

Autoptičtí laboranti

53295

Sanitáři

54141

Vrátní

54191

Plavčíci - strážci pláží

61131

Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin

71121

Zedníci

71261

Stavební instalatéři

71311

Malíři interiérů

72223

Provozní zámečníci, údržbáři

73210

Pracovníci přípravy tisku

73220

Tiskaři

73230

Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih

74123

Provozní elektromechanici

75122

Cukráři

75220

Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

75330

Šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech

81822

Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv)

83221

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných)

83443

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků

91123

Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních

94120

Pomocníci v kuchyni

96220

Pomocní pracovníci údržby budov

96293

Šatnáři


Čl. 3 - Profese, mzdové třídy a příklady pracovních činností

  1. Profese a mzdové třídy pro jednotlivé CZ-ISCO kategorie jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.

  2. V příloze podle odstavce 1 jsou též uvedeny příklady pracovních činností, které tvoří rámec pracovních činností pro danou profesi a mzdovou třídu, z něhož vychází konkrétní popis pracovní činnosti pro daného pracovníka.


Čl. 4 - Společná a závěrečná ustanovení

  1. Metodickou pomoc fakultám a dalším součástem v souvislosti s tímto opatřením zabezpečuje Ekonomický odbor rektorátu univerzity. Tento odbor též zodpovídá za průběžný sběr a vyhodnocování námětů pro případné změny a doplňky přílohy tohoto opatření a předkládá příslušné návrhy rektorovi.

  2. Opatření č. 20/2013 se zrušuje.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti 22. prosince 2017.
V Praze dne 22. prosince 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Příloha - Profese a mzdové třídy pro jednotlivé CZ-ISCO kategorie
Poznámky

1

Sdělení Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb., v platném znění.


Poslední změna: 15. březen 2018 11:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám