Opatření rektora č. 1/2018

Název:

Změna Opatření rektora č. 45/2017 ve znění Opatření rektora č. 67/2017 – Postup při posuzování žádosti o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

K provedení:

čl. 3 odst. 5 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy - Poplatky spojené se studiem

Účinnost:

1. února 2018


[zrušeno OR č. 25/2019]


Změna Opatření rektora č. 45/2017 ve znění Opatření rektora č. 67/2017 – Postup při posuzování žádosti o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

I.

Opatření rektora č. 45/2017 ze dne 5. června 2017 ve znění Opatření rektora č. 67/2017 ze dne 16. října 2017 se mění takto:


 1. Za čl. 4 se vkládá nový čl. 4a, který zní:

  Čl. 4a


  Absolvování státní či soukromé školy


  Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku spojeného se studiem uvedeného v ustanovení § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách bude vyhověno, doloží-li, že po předchozích studiích v bakalářských a magisterských studijních programech, která byla ukončena jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona o vysokých školách, absolvoval studijní program stejného typu na státní či soukromé vysoké škole, a zároveň by z důvodu nezapočítání doby předchozích studií, která byla ukončena jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona o vysokých školách, nepřekročil nezpoplatněnou dobu studia, na němž mu byl stanoven poplatek.

 2. V Příloze č. 1 se na konec doplňuje nový bod č. 14, který zní:


  „14. absolvování státní či soukromé školy – nezapočítání předchozího neúspěšného studia stejného typu

  viz čl. 4a viz čl. 4a viz čl. 4a viz čl. 4a viz čl. 4a“


II.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2018.V Praze dne 10. ledna 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Poslední změna: 1. říjen 2019 11:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám