Přílohy práce

Formát přílohy závěrečné kvalifikační práce se řídí charakterem přílohy. Je třeba mít na paměti, že elektronická verze plně nahrazuje verzi listinnou a že příloha je její součástí, která bude společně s ní zpřístupňována a archivována ve sbírkách Univerzity Karlovy. Jako taková by rozhodně neměla obsahovat pracovní verze jakýchkoli dokumentů nebo části práce samotné (např. titulní stránku či obsah) a měla by mít podobu, která budoucímu uživateli usnadní orientaci v přiložených souborech.Příloha textového charakteru


Pro přílohy textového charakteru jsou povoleny následující formáty:

 • PDF/A ve verzích 1a nebo 2u. Nicméně v případech, kdy je to možné, doporučujeme, aby byly součástí souboru s textem práce. Postupujte, prosím dle návodu na vytvoření souboru s textem práce ve formátu PDF/A.

 • Prostý text v kódování UTF-8 dle ISO/IEC 10646:2014 – doporučujeme zejména pro přílohy s charakterem zdrojového kódu.Příloha obrazového charakteru


Pro standardní obrazovou přílohu doporučujeme využití formátu PDF/A ve verzích 1a nebo 2u.

Postupujte, prosím dle návodu na vytvoření souboru s textem práce ve formátu PDF/A.

V případě, že to charakter přílohy vyžaduje, je možné použít formát Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JPEG) nebo Portable Network Graphic (PNG).Příloha s charakterem zvukového dokumentu


Jsou povoleny následující formáty:

 • Waveform audio format (WAV, přípony: .wav nebo .wave)

 • Moving Picture Experts Group Phase Audio Layer III (přípona: .mp3)Příloha s audiovizuálním charakterem


Jsou povoleny následující formáty:

 • Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2, přípona: .vob)

 • Moving Picture Experts Group Phase 4 (MPEG-4, přípona: .mp4)Tabulkové dokumenty


Jsou povoleny následující formáty:

 • Comma-separated values (CSV, přípona: .csv)

 • Extensible Markup languge (XML, přípona: .xml) – součástí předání v takovém případě musí být též odpovídající XSD nebo DTDPřílohy v neschváleném formátu


Ve výjimečných případech je možno odevzdat přílohu práce i v jiných než výše uvedených formátech. Tato možnost je určena zejména pro počítačové programy, simulace či nezbytná výzkumná data.


Jako přílohu v neschváleném formátu je možno v nezbytných případech odevzdat i texty článků doplňujících práci. Jedná se o články, které autorovi poskytuje vydavatel ve formátu PDF a které není možné převést do formátu PDF/A. Vzhledem k tomu, že přílohy budou publikovány v Digitálním univerzitním repozitáři, doporučujeme autorům kontrolu licenčních podmínek daného časopisu. Podmínky je možno najít ve smlouvě, případně jsou deklarovány na webových stránkách časopisu/vydavatele. Dále je možno politiku časopisu vyhledat pomocí služby SHERPA/RoMEO.


Přílohu v neschváleném formátu doplňuje žádost obsahující následující informace:

 • důvod žádosti,

 • požadované formáty souborů přílohy (včetně verze nebo bližší specifikace) nebo programovací jazyk (včetně verze),

 • pokud se jedná o proprietární formát dat určité aplikace, pak název a verze této aplikace,

 • další relevantní informace.


Žádost schvaluje fakultní koordinátor závěrečných prací.


Univerzita Karlova nezaručuje dlouhodobou archivaci a zpřístupnění příloh v neschválených formátech.Poslední změna: 21. červen 2018 11:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám