Návod pro uložení kvalifikační práce

[English version]


Odevzdání závěrečné (bakalářské, diplomové, rigorózní a habilitační) práce se na Univerzitě Karlově řídí Opatřením rektora č. 72/2017 - Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací. Opatření stanoví požadované formáty práce a jejích příloh. Některé další aspekty mohou být upraveny v rámci opatření děkana příslušné fakulty.


Pro validaci PDF/A je využit program veraPdf ve verzi 1.24. Univerzita aktuálně pracuje s vlastním validačním profilem, který je průběžně aktulizován. Ověřit validitu odevzdávaného PDF/A je možno vložením do SIS (viz Návod na vložení práce do SIS). Zároveň upozorňujeme, že informace o verzi a validitě PDF/A, kterou podává aplikace Adobe Acrobat (všechny verze), není spolehlivá. Důrazně studentům doporučujeme, nenechávat si odevzdání práce na poslední chvíli. Kontrola validity probíhá dávkově a zejména těsně před půlnocí není možné stoprocentně zaručit, že skutečně doběhne před skončením požadovaného termínu.


Následující odkazy obsahují návody pro vytvoření PDF/A 1a nebo 2u v jednotlivých aplikacích.
Návod na vytvoření souboru s textem práce ve formátu PDF/A

Pro všechny běžně používané operační systémy doporučujeme tvorbu práce ve zdarma dostupných nástrojích Libre Office a Open Office, které jsou schopny vytvořit požadované PDF/A 1a. Detailní návody a návody pro alternativní aplikace viz níže.


Důrazně doporučujeme využití jednoho z níže uvedených návodů a nikoli využití pdf tiskáren či online nástrojů. Nedoporučujeme zejména nástroj společnosti Neevia (docuPrinter), který nevytváří korektní PDF/A 1a nebo 2u.


Dále upozorňujeme, že verze programu Microsoft Office 2007 není schopna vytvořit korektní PDF/A.Návod na vložení práce do SIS

Návod na vložení práce do SIS

Poslední změna: 14. květen 2024 11:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám