Časté problémy a jejich řešení

VeraPDF hlásí problém na stránce, na které se nevyskytuje

Výstup VeraPDF čísluje strany od nuly, je tedy třeba prozkoumat následující stranu.


Použití nestandardního symbolu pro odrážky (zejména symbol čtverečku používaný v dotaznících) - problém se týká MS Office.


 • Změňte použitý symbol.

 • Upravte písmo symbolu za pomoci následujícího postupu (pozn. upravený symbol bude následně možno použít opakovaně):

  • V nastavení odrážek dokumentu zvolte možnost Definovat novou odrážku.

  • V okně Definovat novou odrážku klikněte na tlačítko Písmo.

  • V okně Písmo zadejte místo písma "Symbol" jiné vhodné (např. Times New Roman).

 • Použijte symbol ze znakové sady unicode (pozn. upravený symbol bude následně možno použít opakovaně):

  • V nastavení odrážek dokumentu zvolte možnost Definovat novou odrážku.

  • V okně Definovat novou odrážku klikněte na tlačítko Symbol.

  • Do pole Kód znaku v okně Symbol zadejte příslušný kód (v případě čtverečku - 25A1).

 • Definujte novou odrážku ve formě obrázku.MS Office chybně zpracovává průhlednost


V grafech, schématech či obrázcích se po konverzi objevují nechtěné černé oblasti (viz obrázek).


 • Odstraňte stínování, rozostřené okraje či jiné prvky využívající průhlednost – jednoduše toho lze dosáhnout vložením objektu do jiného dokumentu v režimu „use destination styles“.

 • Vložte požadovaný objekt do dokumentu ve formě obrázku.

 • Využijte export prostřednictvím aplikace Acrobat Pro DC (komerční) – nejlepších výsledků dosahujeme při exportu přímo z MS Wordu.

 • Využijte aplikace Libre Office nebo Open Office (často je třeba nejdříve upravit formátování).Součástí práce je vložené PDF ze zdroje neposkytujícího soubory ve formátu PDF/A


Doporučujeme nahradit vložený soubor bibliografickou citací, případně jej přesunout do přílohy kvalifikační práce a postupovat dle návodu pro přílohy v neschváleném formátu.


Vaše práce obsahuje vlastnost, kterou použitá aplikace není schopna korektně konvertovat


 • Použijte jinou z doporučovaných aplikací – nejlepší výsledky obecně vykazuje aplikace Libre Office.

 • Použijte k exportu počítač s jinou verzí operačního systému – stejná aplikace se v různých verzích Windows může chovat různě.

 • Změňte použitý formát – některé nevhodné vlastnosti textu je možno odstranit konverzí z .doc do .docx.

 • Při ukládání zatrhněte možnost „Minimální velikost“ (MS Word), případně "Zmenšit rozlišení obrázků" (Libre / Open Office).

 • Nevhodná kombinace fontu a znakové sady – změňte použitý font. Pokud ve své práci pracujete s nelatinkovými znaky, je možné, že vámi použitý font je neobsahuje. V některých případech může dojít i k chybnému mapování jinak bezproblémových fontů, zkuste tedy font změnit a pak jej zase změnit zpět.Poslední změna: 5. srpen 2020 11:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám