UK hostila rektory předních evropských vzdělávacích institucí

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 25. října 2018 – Více než 120 zástupců předních evropských vzdělávacích institucí hostila po dva dny Univerzita Karlova. Ti se do pražského Karolina sjeli na mezinárodní rektorskou konferenci, která se konala u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky. Na konferenci podepsali zástupci čtyř evropských univerzitních asociací a rektor UK Tomáš Zima Pražskou výzvu týkající se rozvoje vysokoškolského prostředí a vědecké práce v evropském prostoru.


Na konferenci s názvem 100 let Československé/České republiky – dědictví demokracie, humanismu a odpovědnosti se sešla řada významných představitelů evropských univerzit, mezi jinými z Oxfordské univerzity, Univerzity v St. Andrews, Univerzity v Lovani, Univerzity v Curychu či Univerzity v Ženevě.


Diskuzní témata se vztahovala k tzv. osmičkovým výročím založení Československé republiky v mezinárodní perspektivě. Zahraniční hosté ve svých příspěvcích zmiňovali především roli univerzit v současné společnosti, v politice či vlivu univerzit na rozvoj demokracie.


Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ve své úvodní řeči zdůraznil, že současná společnost čelí zvyšující se míře netolerance a růstu popularity různých populistů, kteří nabízejí rychlá a jednoduchá řešení složitých problémů. Role univerzit v tomto ohledu je stejná jako v minulosti, tedy aby chránily principy demokracie, humanismu a vědění. „Jak toho dosáhnout? Musíme přijmout zodpovědnost za rozvoj naší Alma Mater, naší akademické obce a současné společnosti,“ uvedl rektor Tomáš Zima.


Jedním z řečníků byl rektor Univerzity Komenského v Bratislavě Karol Mičieta, který ve svém projevu zdůraznil, že hlavní esencí každé univerzity je svoboda ve vyjadřování a diskuzi. „Je klíčovým úkolem každé univerzity aktivně jednat a vystupovat proti škodlivým prvkům podporujícím erozi hodnot jako lidství, zodpovědnost, solidarita, spravedlnost, respekt, nezávislosti či svoboda,“ uvedl Karol Mičieta.


V závěru dvoudenní konference podepsal rektor UK Tomáš Zima spolu se zástupci evropských univerzitních asociací Coimbra Group, Europaeum, LERU a UNICA společnou Pražskou výzvu vztahující se k úspěšnému rozvoji vědy a vysokoškolské spolupráce v Evropě. Autoři prohlášení v ní vyjadřují obavu z aktuální politické situace v Evropě, která může vést k negativnímu vývoji v oblasti vzdělávání a vědecké práce v evropském regionu. Signatáři konstatují, že pokud má i nadále být realizován rozvoj ve vědě, výzkumu a vzdělávání, musí být zachována možnost přeshraniční a mezinárodní spolupráce, především pak volná mobilita studentů a akademických pracovníků. Evropští lídři jsou vyzýváni, aby zajistili další rozvoj a budoucnost programů Erasmus a Horizon Europe, stejně jako spolupráci v oblasti vzdělávání a výzkumu se zeměmi mimo Evropskou unii.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 26. říjen 2018 11:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám