Opatření rektora č. 57/2018

Název:

Způsob podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Účinnost:

1. února 2019

[ZRUŠENO OR č. 37/2020]


Způsob podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Cílem opatření je nastavit pravidla podávání žádostí o granty Evropské výzkumné rady (dále jen „ERC“) na Univerzitě Karlově (dále jen “univerzita”) tak, aby nedocházelo k podávání žádostí bez vědomí odborů pro vědu a výzkum na jednotlivých fakultách a zároveň bez součinnosti s odborem pro vědu a výzkum RUK (dále jen „OVaV“). Cílem opatření je také zajistit kontrolu kvality podávaných ERC žádostí tak, aby se zvýšila jejich šance uspět. Opatření je v souladu s Dlouhodobým záměrem univerzity zvýšit úspěšnost v této prestižní soutěži.


Čl. 2 - Mechanismus podání žádosti

  1. Všechny žádosti o ERC granty, u nichž je jako nositel uvedena Univerzita Karlova, musí projít včasnou kontrolou příslušným oddělením děkanátu.

  2. Úplný grantový návrh je pak zaslán na OVaV RUK (stačí elektronicky), ne později než měsíc před uzávěrkou dané výzvy.

  3. Na základě kontroly zejména věcné části návrhu je následně vydán tzv. Letter of commitment (dále jen „LoC“), který je povinnou součástí podané projektové dokumentace. LoC podepisuje výhradně rektor univerzity, a to na základě doporučení koordinátora ERC na UK nebo prorektora pro vědu.


Čl. 3 - Další ustanovení

Nejsou-li splněny výše zmíněné podmínky, nelze jménem univerzity žádost ERC grant podat. Stejně tak nelze následně požádat o finanční podporu dle opatření rektora 54/2018.


Čl. 4 - Další ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. února 2019.V Praze dne 18. prosince 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poslední změna: 1. říjen 2020 10:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám