Opatření rektora č. 4/2019

Název:

Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2018

K provedení:

-

Účinnost:

4. února 2019

[zrušeno OR č. 30/2021]


Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2018

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se, v souladu s čl. 7 odst. 4 opatření rektora č. 43/2017, stanoví termín předložení přehledu o plánovaných finančních prostředcích na rok 2019, přehledu vynaložených finančních prostředků včetně údajů o změnách ve složení seniorů a juniorů a úplných údajů o dalších členech řešitelského kolektivu v rámci projektů Univerzitních výzkumných center za rok 2018 (dále jen „přehled finančních prostředků“) a podrobnosti o jeho obsahu, způsobu předložení a projednání.


Čl. 2 - Obsah přehledu

 1. Součástí přehledu je:

    a. 

  přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2018,

    b. 

  přehled plánovaných finančních prostředků na rok 2019,

    c. 

  přehled změn v řešitelském kolektivu za rok 2018.


Čl. 3 - Způsob a termín předložení

 1. Přehled předkládá příslušný referent nebo koordinátor evidence aktivit elektronicky prostřednictvím modulu GAP systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkana/děkanů participujících fakult (ředitele/ředitelů vysokoškolských ústavů).

 2. Termín pro předložení je 28. února 2019.


Toto opatření nabývá účinnosti dne 4. února 2019.V Praze dne 1. února 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPoslední změna: 2. červenec 2021 20:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám