Opatření rektora č. 11/2019

Název:

Změna opatření rektora č. 68/2017 - Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu

K provedení:

čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. dubna 2019


Změna opatření rektora č. 68/2017 - Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu


 1. Opatření rektora č. 68/2017 Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu se mění a doplňuje takto:


  1. V čl. 4, odst. 4. se doplňuje nové písmeno b) s textem: „b) místo konání programu“. Dosavadní text pod písmenem b) se nově označuje písmenem c), dosavadní text pod písmenem c) se nově označuje písmenem d) a dosavadní text pod písmenem d) se nově označuje písmenem e).

  2. V čl. 4 se doplňuje nový odstavec 6. s textem: „ 6. Osvědčení o absolvování programu lze tisknout prostřednictvím Studijního informačního systému také v anglickém jazyce.“. Dosavadní odstavec 6. se nově označuje jako odstavec 7.

  3. V čl. 6 se na konci odst. 4. doplňují dvě nové věty: „Tento papír bude uskutečňovateli programu distribuován prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání na základě písemné objednávky. Náklady na výrobu papíru bude uskutečňovatel hradit prostřednictvím vnitrouniverzitní faktury.“.

  4. V čl. 9 se z nadpisu vypouští text: „a přechodná ustanovení“.

  5. V čl. 9 se vypouští odstavec 1. bez náhrady a dosavadní odstavec 2. se přečíslovává na odst. 1. a odstavec 3. na odstavec 2.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. dubna 2019.V Praze dne 26. března 2019


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poslední změna: 15. květen 2019 11:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám