Opatření rektora č. 16/2019

Název:

Změna opatření rektora č. 72/2017 – Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

K provedení:

Čl. 12 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 7 odst. 5 Rigorózního řádu UK

Účinnost:

1. října 2019


Změna Opatření rektora č. 72/2017 – Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

Čl. 1

Opatření rektora č. 72/2017 ze dne 10. 11. 2017 se mění takto:


Článek 12 odst. 2 nově zní:

„2. Záležitosti týkající se kontroly podobnosti závěrečných prací vložených do systému s jinými pracemi s využitím meziuniverzitních a mezinárodních databází závěrečných prací, popřípadě jiných systémů, jsou upraveny Opatřením rektora č. 15/2019, v platném znění.“


Čl. 2

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2019.
V Praze dne 1. června 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

OR 72/2017 ve znění OR 16/2019
Poslední změna: 22. květen 2019 15:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám