Příspěvky ze sociálního fondu

Univerzita Karlova tvoří sociální fond v souladu s § 18 odst. 6 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Tvorbu a čerpání sociálního fondu upravuje čl. 21 Přílohy Statutu UK (Pravidla hospodaření UK).


Prostředky sociálního fondu lze použít na:


  • příspěvek zaměstnanci univerzity na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem nebo soukromé životní pojištění

  • příspěvek zaměstnanci univerzity na zaplacené úroky z úvěru na bytové potřeby

  • příspěvek zaměstnanci univerzity na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

  • nenávratnou finanční výpomoc

  • úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a související s předmětem činnosti univerzity

  • úhradu výdajů spojených s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnance v mezích potřebnosti pro univerzitu

  • příspěvek univerzity na stravování ve stravovacím zařízení univerzity

  • příspěvek univerzity na stravování v cizím stravovacím zařízení nebo prostřednictvím poukázek na stravování

  • příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění

Pravidla a priority při čerpání Sociálního fondu si stanovuje každá fakulta dle svých preferencí v souladu s vnitřními předpisy univerzity.Poslední změna: 14. říjen 2019 08:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám