Příspěvky ze sociálního fondu

Univerzita Karlova tvoří sociální fond v souladu s § 18 odst. 6 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Tvorbu a čerpání sociálního fondu upravuje čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy.


Prostředky sociálního fondu lze použít na:

  • příspěvek zaměstnanci univerzity na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem nebo soukromé životní pojištění

  • příspěvek zaměstnanci univerzity na zaplacené úroky z úvěru na bytové potřeby

  • příspěvek zaměstnanci univerzity na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

  • nenávratnou finanční výpomoc

  • úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a související s předmětem činnosti univerzity

  • úhradu výdajů spojených s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnance v mezích potřebnosti pro univerzitu

  • příspěvek univerzity na stravování ve stravovacím zařízení univerzity

  • příspěvek univerzity na stravování v cizím stravovacím zařízení nebo prostřednictvím poukázek na stravování

  • příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění


Prostředky sociálního fondu lze použít na příspěvek zaměstnanci UK na základě opatření rektora č. 23/2019 za podmínek a ve výši stanovené opatřením kvestora, děkana, ředitele další součásti.
Poslední změna: 2. březen 2020 15:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám