Vyjádření UK k článku "Čínské vazby rektora UK Zimy: Jeho poradce se scházel s lidmi, které BIS označuje za rozvědku"

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


Vyjádření UK k článku „Čínské vazby rektora UK Zimy: Jeho poradce se scházel s lidmi, které BIS označuje za rozvědku“, který byl publikován dne 16. října 2019 na webu Seznamzpravy.cz


Univerzita Karlova poskytla dne 11. října 2019 redakci níže uvedené vyjádření, které při přípravě článku bylo zohledněné jen částečně. Zveřejněním tohoto vyjádření uvádí UK na pravou míru informace, které se objevily v článku „Čínské vazby rektora UK Zimy: Jeho poradce se scházel s lidmi, které BIS označuje za rozvědku“.„Pan Luděk Podola měl v letech 2016 a 2017 uzavřenou dohodu jako konzultant na Centru pro přenos poznatků a technologií UK a jeho úkolem byl rozvoj vztahů a konzultace a příprava nových projektů UK. Univerzita Karlova byla v předmětném období v kontaktu s organizací SAFEA, se kterou uzavřela dohodu o spolupráci. SAFEA zprostředkovává školení pro čínské technické a manažerské profesionály, což je oblast, ve které měla UK zájem spolupracovat. SAFEA spolupracuje i s dalšími akademickými subjekty z celého světa (namátkou: University of London, John Hopkins University, ETH Zurich a mnoho dalších). Za dobu platnosti dohody na UK vykázal pan Podola celkem 90 hod činnosti, poslední činnost pro UK vykázal v červnu 2017. CPPT UK mu neproplatilo žádné výdaje spojené s cestou do Číny.“


Praha, 16.10.2019


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 16. říjen 2019 17:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám