Opatření rektora č. 37/2019

Název:

Zrušení Česko – čínského centra Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Gestor:

Kancelář rektora

Účinnost:

13. listopadu 2019

[zrušeno OR č. 30/2021]


Zrušení Česko – čínského centra Univerzity Karlovy

Čl. 1

  1. Zrušuje se Česko – čínské centrum Univerzity Karlovy, a to ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření.


Čl. 2 - Závěrečná ustanovení

  1. Opatření rektora č. 6/2016 se zrušuje.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 13. 11. 2019.
V Praze dne 13. 11. 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Poslední změna: 2. červenec 2021 20:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám