Opatření rektora č. 7/2020

Název:

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na Univerzitě Karlově – změna opatření rektora č. 41/2014

K provedení:

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Gestor:

OVAK, PO

Účinnost:

1. únor 2020


Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na Univerzitě Karlově – změna opatření rektora č. 41/2014

Čl. I

Opatření rektora č. 41/2014 se mění takto:


  1. V čl. 1 odst. 1. písm. d) se slova „oddělení kontroly“ nahrazují slovy „odbor vnitřního auditu a kontroly“.

  2. V poznámce pod čarou č. 5) se vypouští slova „a Arcibiskupský seminář“.

  3. V čl. 2 odst. 2. se slova “oddělení kontroly“ nahrazují slovy „odbor vnitřního auditu a kontroly“.

  4. V čl. 2 odst. 2. se slova „Toto oddělení“ nahrazují slovy „Tento odbor“.

  5. V čl. 3 odst. 1. se slova „nebo kvestor k rozhodnutí rektorovi“ nahrazují slovy „neprodleně právnímu odboru rektorátu univerzity“.

  6. V čl. 5 odst. 2. se slova „oddělení kontroly“ nahrazují slovy „odbor vnitřního auditu a kontroly“.


Čl. II

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2020.V Praze dne 24. ledna 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke staženíPříloha


OR 41/2014 ve znění OR 7/2020


PDF ke stažení
Poslední změna: 30. listopad 2022 09:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám